Dhareshwar Vidya Va Krida Pratishthan's

Dhareshwar College Of Education(B.ED)

Sr. No. 48 Indraprashta Nagar,Dhayari Pune-411041, Maharashtra (India)

: (020)-24690994/95/96

: +91 93739 64041

Students List

Sr.No. Student Name Gender1 ATISH SANJAY CHAVAN Male2 LAKIRA PANKAJ SINGOTE Female3 KARYAKARTE DEEPALI BALWANTRAO Female4 BARATE HARSHADA BHAGWAN Female5 KATE PRIYA AMOL Female6 SHUBHANGI NIVRUTTI KHALEKAR Female7 PASTAPURE MANGESH BALAJI Male8 PRITI BHARAT KORE Female9 AARATI PRASAD SAINDANE Female10 PAWAR SAVITA SUDAM Female11 NANDINI MANOHAR GAIKWAD Female12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
Sr.No. Student Name Gender

1 SWATI ASHOK LAVAND Female

2 PRANALI ANILKUMAR KALSHETTY Female

3 SHRADDHA VISHRAM KADAM Female

4 SUKANYA RASKAR Female

5 KULKARNI PRIYANKA GORAKHNATH Female

6 NEHA BHADALE Female

7 PALLAVI TANAJI PASALKAR Female

8 SHWETA SOLAPURE Female

9 REKHA SHANKAR ADHAT Female

10 SUDHIR TUKARAM SURASE Male

11 AVINASH ARJUN YADAV Male

12 POONAM R MOHITE Female

13 SUPRIYA LAXMAN KADAM Female

14 GANESH TUNGASKAR Male

15 INGALE HANUMAN Male

16 MULYE KALYANI Female

17 AARTI VASNAT KADAM Female

18 SACHIN SAKHARAM GAIKWAD Male

19 DIKSHA PRAKASH KANOJ Female

20 RASIKA DATTATRAYA JAGTAP Female

21 ASHWINI BADIGER Female

22 ARUNA GUNVANT PATIL Female

23 ROHINI SUDHAKAR SALUNKHE PATIL Female

24 SWATI SANTOSH PANDAGALE Female

25 SADHANA RAMCHANDRA WAIDANDE Female

26 SHAMLI NEGI Female

27 ANJALI DNYANESHWAR BHOSALE Female

28 SHRADDHA MISHRA Female

29 ADITI DEO Female

30 SMITA PATTEWAR Female

31 SHUBHANGI GONGALE Female

32 ANIKET DESHPANDE Male

33 AARTI MANGESH NANDESHWAR Female

34 SWATI JADHAV Female

35 PATHAK VARSHA Female

36 BHAGYESH KULKARNI Male

37 AMRUTA PUJARI Female

38 SUPRIYA PATIL (MANE) Female

39 SWATI VAIBHAV KULKARNI Female

40 RAHUL PRAMOD MAHAMUNI Male

41 RUCHA ANIKET MANEKAR Female

42 REWATI KRUSHNA MORE Female

43 SNEHAL TEMKAR Female

44 ANJALI BADIGER Female

45 ASHWINI SHETE Female

46 DATE PRANITA Female

47 KOMAL GANVIR Female

48 SWATI MANOHAR KUMBHAR Female

49 DHANASHRI BAHIRAT Female

50 Pranjalee Kolapkar Female